27, 28, 29 EN 30 juni 2018
nl Dutch en English de German

Campings

 

Overnachten op de TT Campings

In Assen en omgeving zijn tijdens de TT meerdere campings waar overnacht kan worden.

Huisregels op de TT Campings

Het is op de campings altijd heel gezellig. Maar niet alles is toegestaan. Door de campinghouders zijn samen met de gemeente Assen een aantal afspraken gemaakt. Alle bezoekers dienen te voldoen aan de afgesproken huisregels:

 

  1. Volg altijd de aanwijzingen van de campinghouder op.

  2. Mits de campinghouder een kampvuur toestaat, mag dit alleen met schoon en droog hout in een vrijstaande korf of ton.

  3. Het bezitten, gebruiken en verhandelen van hard- en softdrugs is verboden.

  4. Apparaten die gevaar of overlast veroorzaken, zijn verboden.

  5. Kamperen en parkeren mag alleen binnen de aangegeven vakken.

  6. Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen zonder kenteken en verzekeringsbewijs is niet toegestaan.

  7. Op de camping gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg.

  8. Op de camping mag niet harder worden gereden dan 10 km/u.

  9. Het gebruik van vuurwerk, carbid en wensballonnen is niet toegestaan.

  10. Aanstootgevend of onwenselijk gedrag is niet toegestaan.

 

Overtreding van de huisregels kan leiden tot verwijdering van de camping de door campinghouder. Afhankelijk van de reden van verwijdering kan de politie een proces-verbaal opmaken en kan de gemeente een verblijfsontzegging opleggen.